PiMS™ - Patiënteninformatie Management SysteemPiMS™ - Inlogpagina

Welkom bij PiMS™. Voer hieronder uw inlognaam en wachtwoord in, selecteer uw omgeving, en klik op de knop "Inloggen" of druk op "Enter".


Inloggen
 Uw inlognaam is hoofdlettergevoelig! 
 Uw wachtwoord is hoofdlettergevoelig! 

Het gebruik van dit systeem wordt geregistreerd en is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. De voorwaarden voor het gebruik van het systeem zijn vastgelegd in de gebruikersinstructie. Deze gebruikersinstructie is op te vragen bij Pauline Roodenburg.

Het systeem bevat gegevens van het Erasmus MC. De gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij zorgvuldig met deze gegevens moet omgaan. Daarnaast dient de gebruiker het wachtwoord dat ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot het systeem aan hem of haar is uitgereikt geheim te houden. Wanneer de gebruiker onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van het informatiesysteem ontdekt, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht dit per email te melden aan de Servicedesk IT van het Erasmus MC, bereikbaar onder ict.servicedesk@erasmusmc.nl of 010 – 7044442.

PiMS™ Multi-Site licentie - versie 17.12.1.5 - © copyright 2014 / 2024